ระหว่างการเยือนกัมพูชา เลขาธิการฯ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจโลกที่เป็นหนึ่งเดียว

ระหว่างการเยือนกัมพูชา เลขาธิการฯ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจโลกที่เป็นหนึ่งเดียว

นายกูเตอร์เรสกำลังพูดกับนักข่าวหนึ่งวันหลังจากปราศรัยกับผู้นำระดับภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดครั้งที่ 12 ระหว่างสหประชาชาติและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 10 ประเทศสมาชิกหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมด“อย่างที่ผมบอกในการประชุมซัมมิทเมื่อวาน เราต้องหลีกเลี่ยงการแบ่งเศรษฐกิจโลกออกเป็นสองส่วนนำโดยสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด – สหรัฐอเมริกาและจีน ” เขากล่าว

“ความแตกแยกดังกล่าวซึ่งมีกฎ 2 ชุดที่แตกต่างกัน สกุลเงินที่มีอำนาจเหนือกว่า 2 สกุลเงิน

อินเทอร์เน็ต 2 รายการ และกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ 2 กลยุทธ์ที่ขัดแย้งกัน จะบั่นทอนขีดความสามารถของโลกในการตอบสนองต่อความท้าทายอันน่าทึ่งที่เราเผชิญอยู่ ”เขากล่าวว่าประเทศในอาเซียนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเชื่อมความแตกแยกนี้ โดยเน้นว่า “เราต้องมีเศรษฐกิจโลกและตลาดโลกที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน”

‘ฝันร้ายไม่รู้จบ’ ในเมียนมาร์หัวหน้าสหประชาชาติยังรายงานในบางประเด็นที่หารือกันในประชุมสุดยอด รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาร์ที่เขาอธิบายว่าเป็น “ฝันร้ายที่ไม่จบสิ้นสำหรับประชาชนในประเทศนั้น และเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วทั้งภูมิภาค ”กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และตั้งแต่นั้นมา ประเทศก็ตกอยู่ในวิกฤตทางการเมือง สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรมนาย Guterres กล่าวว่าอาเซียนได้ดำเนินการตามหลักการในประเด็นนี้ผ่านฉันทามติ 5 ประการ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์แบบครบวงจรแผนดังกล่าวถูกนำมาใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงโดยทันที การเจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองฝ่าย การแต่งตั้งทูตพิเศษ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการเยือนประเทศโดยผู้แทนพิเศษ

“ผมขอเรียกร้องให้ทุกประเทศ รวมทั้งสมาชิกอาเซียนแสวงหายุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพต่อเมียนมา

โดยเน้นที่ความต้องการและแรงบันดาลใจของประชาชนในประเทศ” เขากล่าวทางออกสำหรับช่วงเวลาที่วุ่นวายสงครามในยูเครน วิกฤตพลังงานและอาหารทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศก็อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดตลอดวันเช่นกัน

“ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนเช่นนี้ องค์กรระดับภูมิภาครวมถึงอาเซียนมีความสำคัญต่อการสร้างแนวทางแก้ไขระดับโลก” นายกูเตอร์เรสกล่าวกับผู้สื่อข่าวเลขาธิการฯ เดินทางจากอียิปต์ไปยังกัมพูชา ซึ่งการประชุม COP27 UN Climate Change กำลังดำเนินการอยู่ 

สนธิสัญญาความเป็นปึกแผ่นของสภาพอากาศนาย Guterres กำลังเรียกร้องให้มีข้อตกลง Climate Solidarity Pact สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่เพื่อรวมทรัพยากรและขีดความสามารถเพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เขายังผลักดันให้ผู้นำบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนประเทศที่ประสบความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหัวหน้าสหประชาชาติจะเดินทางไปยังเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ซึ่งจะเริ่มในวันอังคารนี้

serailmaktabi.com
carrollcountyconservation.com
juntadaserra.com
kylelightner.com
walkernoltadesign.com
catalunyawindsurf.com
frighteningcurves.com
moneycounters4u.com
kennysposters.com
kentuckybuildingguide.com